Læsebånd

Rent teknisk er et læsebånd et bånd af tid, hvor eleverne arbejder fokuseret med læsning af mange forskellige typer tekster.

Hos os har vi placeret dette bånd af tid på alle skoledage – og for alle klasser – i tidsrummet kl 08.00 til 08.20.

Det betyder, at vi hver dag får en hyggelig start med fokus på en god læseoplevelse. Fordelen ved at hele skolen starter således, er at eleverne på den måde kan inspirere hinanden og nyde den ro og fordybelse, der breder sig over hele skolen. Nogle af de positive erfaringer vi har gjort os med læsebånd, er at eleverne tager denne ro og fordybelse med sig videre i de efterfølgende timer og aktiviteter.

Vi ønsker en stærk læsekultur og et højt læseniveau på Friskolen Østerlund, og erfaringen viser at et læsebånd hjælper eleverne til at få gode læsevaner. Ved at styrke læsekulturen styrker vi også elevernes indlæring i alle øvrige fag. Læsning af tekster indgår nemlig helt naturligt i rækken af de mange forskellige fag, som eleverne præsenteres for i løbet af deres skoletid og alt for ofte forbinder man ”læsning” med noget, der kun foregår i dansktimerne 🙂

Formålet med læsebånd

  • At eleverne opdager, at de igennem læsningen får gode oplevelser og ny viden
  • At skabe tid til fordybelse i læsningen
  • At give eleverne gode læsevaner samt styrke elevernes læselyst
  • At styrke elevernes læsekompetencer i alle fag
  • Al øge elevernes læsehastighed samt deres ordforråd