Forældresamarbejde

På Friskolen Østerlund værdsætter vi dialog og samarbejdet med forældrene højt. Et skole-hjem-samarbejde der er baseret på tillid og gensidig respekt, er et godt og nødvendigt fundament for barnets skolegang. Hver klasse har to forældremøder pr. år – et om efteråret og et om foråret. Alle elever tilbydes to skole-hjem-samtaler årligt. I 0. og 2. klasse erstattes en af samtalerne med et hjemmebesøg.