Priser

Skole

1 barn 0. – 9. kl. 975 kr/md
2. barn 825 kr/md (søskenderabat på 150 kr)

Efterfølgende børn er gratis.

Der tages udgangspunkt i de to ældste børn i beregningen.

SFO

1. barn 0. – 3. kl. 825 kr/md
2. barn og efterfølgende børn 725 kr/md (rabat på 100 kr pr barn)

Opkrævning og betaling sker via PBS

Udmeldelse af Friskolen Østerlund og/eller SFO skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.