Priser & Åbningstider

SFO Priser

1. barn 0. – 3. kl. 825 kr./md
Rabat 100,00 kr. for barn nr. 2 og efterfølgende børn

Opkrævning og betaling sker via PBS

Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Åbningstider

6.30 – 8.00 og 12.15 – 16.30/fredag 13.00 – kl. 16.00.

Der er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Samt torsdag og fredag i efterårs- og vinterferien og onsdag før Påske.
Bededag – skolen er lukket denne dag. SFO er åben for tilmeldte børn.

Vi har 4 ugers sommerferie. Uge 28 – 29 – 30 – 31.

For skoleåret 2023/2024:

Juleferien 2023:
Blæksprutten er lukket torsdag d. 21. december 2023 – mandag d. 1. januar 2024.
Tirsdag d. 2. januar 2024 starter Blæksprutten op.
Sommerferien 2024:
 
Sidste skoledag før sommerferien er fredag d. 28. juni 2024. 
Blæksprutten har efterfølgende åben i uge 27. 
Blæksprutten holder sommerferie i ugerne 28 – 29 – 30 – 31.