Pædagogik

Formål:

I skolefritidsordningen Blæksprutten er vi med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for børnene og styrke børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Hvordan?

Skolefritidsordningen er børnenes fritid, og vi vægter, at børnenes fritid ikke er en forlængelse af skoletiden.

Derfor er en af Blækspruttens vigtigste beskæftigelser leg – i såvel struktureret som fri form. Den strukturerede leg, herunder aktiviteter og værksteder, er karakteriseret ved, at den på forhånd er planlagt af en voksen – eller af børn og voksne i fællesskab. Den frie leg opstår spontant børnene imellem.

Igennem både struktureret og fri leg skabes der gode muligheder for netop at styrke det enkelte barns udvikling.

Vi tilbyder aktiviteter, der henvender sig til den samlede gruppe samt det enkelte barns behov. Dette opnås ved at planlægge pædagogiske aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab – med barnet som aktiv deltager i et socialt samspil med andre børn og voksne.

For at vække børnenes nysgerrighed og dermed ramme så bredt som muligt, bestræber vi os på at udarbejde en månedlig aktivitetsplan.

Fællesskabet og de sociale relationer til jævnaldrende har en central placering i børns socialisering. Derfor handler det pædagogiske arbejde i Blæksprutten om, hvordan vi gennem aktiviteter og inddragelse af børnene kan medvirke til at skabe trygge fællesskaber og dermed de bedste udviklingsmuligheder.

Vi tilstræber at skabe en hverdag præget af strukturerede og forudsigelige rammer, da dette er et betydningsfuldt element i forhold til børns trivsel.

Skolens lærere og Blækspruttens personale afholder fælles skole-hjem-samtaler.