Velkommen til
Friskolen Østerlund

Din fremtid - Dit ansvar

På Friskolen Østerlund vægter vi faglig viden og den almene dannelse højt, og skolegangen ser vi som en vigtig proces på barnets livsvej.

Fællesskabet er højt prioriteret hos os, og fællesskab på Friskolen Østerlund betyder, at:
”Jeg bliver til vi”

Elever, forældre og personale er alle en del af fællesskabet, og bidrager positivt og konstruktivt til dette. Vi forpligtiger os dermed over for hinanden, udviser tillid, drager omsorg og værdsætter hinanden, som dem vi er.

Dette kræver, at vi kan rumme forskelligheder, at vi er tolerante, at vi udviser respekt, og at vi er i stand til at indgå kompromiser.

Vores fantastisk flotte skole er bygget i løbet af 2005, og bliver løbende vedligeholdt så den altid fremstår indbydende til alle vores brugere…

Vi tolererer ikke mobning på Friskolen Østerlund. Hvis dit barn, mod forventning udsættes for mobning, har skolen en trivselsplan der fortæller hvordan man skal forholde sig.

En god og tryg skolestart er en afgørende faktor for ens videre skoleliv.

På Friskolen Østerlund starter børnene deres skolegang som førskolebørn, ”spirer”, med opstart i maj. Her arbejdes der med at skabe rytme, struktur og gode skolevaner.

På mellemtrinnet fortsættes den røde tråd socialt og fagligt, som er blevet grundlagt i indskolingen.

Lærerne og pædagoger sikrer en fortsat høj kvalitet i undervisningen, og der tages hensyn til de elever, som skulle have brug for støtte i den daglige undervisning.

I overbygningen arbejder vi med at skabe et inddragende læringsmiljø, der giver eleverne de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Vi møder de unge i øjenhøjde og inddrager dem i skolens hverdag og fællesskab.