Indmeldelse

Når forældre henvender sig til skolen, for at få deres barn, der endnu ikke er i den skolepligtige alder, skrevet op til de kommende 0. klasser, udfylder man en indmeldelsesblanket, som man kan få ved henvendelse til skolen.

Datoen på indmeldelsesblanketten er vigtig. Det er denne dato, der kan afgøre, om barnet kan starte på skolen, da vi bruger ”først til mølle” princippet.

Søskende til børn, der allerede går på skolen optages først (søskendefortrin). Vi afholder et forældremøde sidst november/først januar for alle de forældre, der har børn skrevet op til den kommende 0. kl.

Børn, der ønskes optaget kan naturligvis henvende sig løbende til skolen. Er klassen fyldt op, kan man blive skrevet på venteliste.