Om os

Friskolen Østerlund blev dannet i 2003 af en gruppe forældre i Østerlund kvarteret. Den kommunale folkeskole blev nedlagt og engagerede forældre tog initiativet til at starte en friskole, der i løbet af årene er vokset til ca. 200 elever.

Friskolen har elever fra 0. til og med 9. klasse. Derudover har vi en SFO for 0. – 3. klasse og en klub for eleverne i 4. – 6. klasse. Hvert år til maj modtager vi førskolebørn – hos os kalder vi dem Spirerne. Denne gruppe børn udgør fra august Friskolens børnehaveklasse – også kaldet for 0. klasse.

Friskolen ligger i naturskønne omgivelser med Karholmskov, Rideskolen, kolonihaver og Østerlund-parken, som nabo. Østerlund kvarteret har mange kilometer stisystem, som udgør en sikker gå- og cykelrute for mange af friskolens elever.

På Friskolen Østerlund vægter vi faglig viden og den almene dannelse højt, og skolegangen ser vi som en vigtig proces på barnets livsvej.

Fællesskab er højt prioriteret hos os, og fællesskabet på Friskolen Østerlund betyder, at: ”Jeg bliver til vi”. Forældre, elever og personale er alle en del af fællesskabet og vi vil alle dele med fællesskabet. Vi forpligtiger os dermed over for hinanden, udviser tillid, drager omsorg og værdsætter hinanden, som vi er. Det kræver, at vi kan rumme forskelligheder, at vi er tolerante, at vi udviser respekt, og at vi er i stand til at indgå kompromiser.

”Ingen kan alt; alle kan noget; sammen kan vi endnu mere”. Friskolen lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag. Dette gælder både i forbindelse med ens eget barns læring og trivsel, men ikke mindst i forhold til at pleje friskolens fællesskab.

Alle forældre på Friskolen Østerlund har et ansvar for at bidrage til skolens udvikling. Dette gøres bl.a. gennem de arbejdsopgaver, som skal udføres på skolen.

Friskolen Østerlund har en meget aktiv Støtteforening, som gennem deres frivillige arbejde udgør en stor økonomisk opbakning. Et engagement i Støtteforeningen er dermed en stor støtte til Friskolen.

Den øverste instans på Friskolen er den forældrevalgte bestyrelse.

Helle Lund Petersen
Skoleleder