Indskoling

En god og tryg skolestart er en afgørende faktor for ens videre skoleliv.

På Friskolen Østerlund starter børnene deres skolegang som førskolebørn, ”spirer”, med opstart i maj. Her arbejdes der med at skabe rytme, struktur og gode skolevaner.

I indskolingen er børnehaveklasseleder, lærerne og pædagogerne i tæt samarbejde og dialog med barn og forældre om at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte barn. Det handler om at sikre, at vores børn trives og er aktivt deltagende i et stærkt fællesskab.  

I undervisningen ønsker vi med høj faglighed at åbne elevernes øjne for den verden, vi lever i. Nysgerrighed og fordybelse er vigtige elementer i vores måde at tilgå tingene og fagene på. 

Friskolens beliggenhed giver os også de bedste muligheder for leg, bevægelse og oplevelser i naturen, hvilket vi har stor glæde af på alle klassetrin. 

Eleverne i indskoling har faget bevægelse stort set hver dag uanset vejr, her er der god mulighed for fysisk udfoldelse og sved på panden.

Herudover tilbydes engelsk allerede i børnehaveklassen, og tysk påbegyndes i 3.kl.

Alle elever i indskolingen har også en spireven fra udskolingen, som i samarbejde med skolens personale hjælper de små godt på vej under fælles aktiviteter, arrangementer og lejrskoler.