Økonomi

Resultatopgørelse:

Hele 1.000 kr.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Indtægter i alt

7.043

8.460

9.428

9.802

10.290

10.674

10.528

10.849

Heraf statstilskud

5.641

6.809

7.579

8.018

8.361

8.769

8.473

8.760

Omkostninger vedr. drift

6.873

7.859

8.393

8.424

8.960

9.570

9.704

9.741

Driftsresultat før finansielle poster

170

601

1.035

1.378

1.330

1.104

825

1.108

Finansielle poster i alt

(31)

1

(639)

(783)

(864)

(679)

(421)

(407)

Årets resultat

139

602

396

595

465

424

403

701


Balance:

Hele 1.000 kr.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Anlægsaktiver i alt

1.052

14.664

16.269

16.293

15.884

15.612

15.255

14.903

Omsætningsaktiver

185

849

294

259

741

537

1.303

1.777

Balancesum

1.238

15.513

16.563

16.551

16.624

16.148

16.558

16.681

Egenkapital

(16)

586

982

1.577

2.042

2.467

2.870

3.571

Langfristet gæld

0

13.049

12.768

12.324

12.013

11.335

10.954

10.573

Kortfristet gæld

1.254

1.878

2.814

2.651

2.569

2.347

2.735

2.537


Pengestrømsanalyse:

Hele 1.000 kr.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Driftens likviditetsvirkning

(170)

1.273

1.404

1.506

981

742

1.151

955

Investeringers likviditetsvirkning

(133)

(13.710)

(2.027)

(443)

(15)

(158)

(63)

(27)

Finansieringens likviditetsvirkning

(638)

13.279

(790)

(444)

(310)

(678)

(381)

(381)

Pengestrøm netto

(941)

843

(1.413)

618

656

(95)

707

547


Regnskabsmæssige nøgletal:

I %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mål

Likviditetsgrad [%]

14,8

45,3

10,5

9,8

28,8

22,8

48

70

>75% Kortsigtet

Soliditetsgrad [%]

(1,3)

3,8

5,9

9,5

12,3

15,3

17

21

>40% langsigtet

Finansieringsgrad [%]

0,0

89,0

78,5

75,6

76,0

73,0

72

71

.

Overskudsgrad [%]

2,0

7,1

4,2

6,1

4,5

4,0

4

6

>4% Årlig