Personale

claus.jpg

CLAUS HENNINGS KOCH

Skoleleder

Skoleleder

HelleLundPetersen_2017.jpg

Helle Petersen

Viceskoleleder og leder af SFO

Uddannet pædagog fra Aabenraa seminarium 1992.

AnneSchmidtClausen_2017.jpg

Anne Schmidt Clausen

Skolesekretær
74 45 49 99
AnnemetteLynge_2017.jpg

Annemette Lynge

Børnehaveklasseleder

Uddannet pædagog fra Aabenraa Seminarium 1996.Børnehaveklasseleder.Har desuden støttetimer, idræt og kreativ.

RikkeRahrClausen_2017.jpg

Rikke Rahr Clausen

Klasselærer i 1. kl.

Uddannet fra Haderslev Seminarium 2005.Liniefag i dansk, engelsk, kristendom og billedkunst.

HelleOchelka_2017.jpg

Helle Ochelka

Klasselærer 2. klasse

Uddannet fra Haderslev Seminarium i 1993Underviser i dansk, idræt, tysk.

MogensNorbyDahl_2017.jpg

Mogens Dahl

Klasselærer i 3. klasse

Uddannet fra Skårup Seminarium 1996.Liniefag i geografi og kristendom. Skolebibliotekar. Underviser i dansk, geografi, historie, natur/teknik, og kristendom.

LenaVBroch_2017.jpg

Lena Broch

Klasselærer i 4. klasse

Uddannet fra Holbæk Seminarium 1991.Liniefag i biologi og engelskUnderviser i matematik, biologi og natur/teknik.

MajbritPedersen_2017.jpg

Majbrit M. Pedersen

Klasselærer i 5. kl.

Uddannet fra Haderslev seminarium 2005.Linjefag i dansk, tysk, engelsk og hjemkundskab.Underviser i dansk og tysk.

LisJennyKoldingJessen_2017.jpg

Lis Jessen

Klasselærer i 6. kl

Uddannet fra Haderslev Seminarium 1992.Liniefag i matematik og håndarbejde.Underviser i dansk, matematik og kreativ.

BirgitteKroghRamsussen_2017.jpg

Birgitte Krogh Rasmussen

Klasselærer i 7. kl.

Læreruddannet fra Haderslev Seminarium 2006.Liniefag i dansk, samfundsfag og hjemkundskab.Underviser i dansk, samfundsfag, hjemkundskab og engelsk.

LiseJuulJespersen_2017.jpg

Lise Jespersen

Klasselærer i 8. kl.

Uddannet fra Haderslev Seminarium 2014.Liniefag i dansk, historie, samfundsfag.Underviser i dansk, kristendom, historie og idræt

MetteAagaardHoier_2017.jpg

Mette Hoier

Klasselærer i 9. kl.

Uddannet fra Haderslev Seminarium 2009.Liniefag i dansk, engelsk, billedkunst og hjemkundskab.Underviser i dansk, engelsk, kreativ og hjemkundskab.

PeterGramTagesen_2017.jpg

Peter Tagesen

Lærer

Uddannet fra Odense Seminarium 1991, fysiklærer på Danmarks Lærerhøjskole i 2000. Liniefag i matematik og historie.Underviser i matematik, fysik og geografi.

FinnWolff_2017.jpg

Finn Wolff

lærer

Uddannet fra Haderslev Seminarium 2008.Liniefag i matematik og musik.Underviser i musik, natur og teknik, matematik, idræt og 0.klasse.

GitteSigen_2017.jpg

Gitte Sigen

Pædagog

Uddannet fra Gentofte socialpædagogiske Seminarium 1991.Gitte arbejder i Blæksprutten.

LarsMollerskov_2017.jpg

Lars Møllerskov

Pædagogmedhjælper / Idræt

Lars arbejder i Blæksprutten, har pedelarbejde og underviser i idræt.

DorithKaerSprenger_2017.jpg

Dorith K. Sprenger

Pædagogmedhjælper

Dorith arbejder i Blæksprutten, har bevægelse og støttetimer.

AnnikaHansen_2017.jpg

ANNIKA HANSEN

RENGØRING
KimHoffmann_2017.jpg

Kim Hoffmann

Pedel

Kim er skolens pedel. Han er uddannet tømrer/snedker. Kim har timer i kreativ og hjælper i Blæksprutten.