getStylesheet('bootstrap/bootstrap.less')?> Oesterlund :: Buskort

Buskort

Bestilling af erstatningskort til skolekort

Hvis et skolekort bortkommer eller er så beskadiget, at chaufføren ikke kan se kortes oplysninger ordentligt, skal der bestilles et erstatningskort, hvis man fortsat ønsker at kunne køre gratis med bus.

Et erstatningskort kan fås mod forudgående indbetaling af 150,- kr. til konto 8010 6400 007. I indbetalingsfeltet skal teksten ”Buskort + cpr.nr.” anføres. Elevens cpr.nr. skal anføres og ikke indbetalerens.

Kvittering fra indbetalingen afleveres på skolen, der sørger for bestilling af et nyt skolekort ved Sydtrafik. Indtil erstatningskortet modtages, skal der ved eventuelle busrejser købes billet eller benyttes klippekort.

Sydtrafiks rejseregler er gældende. Læs mere på www.sydtrafik.dk.