getStylesheet('bootstrap/bootstrap.less')?> Oesterlund :: Indskrivning/betaling

Indskrivning

Sådan får man sit barn skrevet op:

Når forældre henvender sig til skolen, for at få deres barn….der endnu

ikke er i den skolepligtige alder… skrevet op til de kommende 0.

klasser, udfylder man en indmeldelsesblanket, som man kan få ved

henvendelse til skolen.


Datoen på indmeldelsesblanketten er vigtig. Det er denne dato, der kan

afgøre, om barnet kan starte på skolen, da vi bruger ”først til mølle.”


Søskende til børn, der allerede går på skolen optages først (søskendefortrin).


Vi afholder et forældremøde sidst november/først december for alle de forældre, der har børn skrevet op til kommende 0. kl.


Børn, der ønskes optaget kan naturligvis henvende sig løbende til

skolen. Er klassen fyldt op, kan man blive skrevet på venteliste.


Forældrebetaling (betales i 11 rater pr. år)

Gældende fra 1. januar 2019


Skole:

1 barn 0. - 9. kl. 925 kr./md


SFO:

1. barn 0. - 3. kl. 825 kr./md


Skole:

2. barn rabat 150,00 kr.

3. barn og de efterfølgende børn er gratis. Der tages udgangspunkt i de to ældste børn i beregningen.


SFO:

Rabat 100,00 kr. for barn nr. 2 og efterfølgende børn


Opkrævning og betaling sker via PBS


Udmeldelse af Friskolen Østerlund og/eller SFO skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned: