getStylesheet('bootstrap/bootstrap.less')?> Oesterlund :: Bygninger og lokaler

Skolens bygninger og faciliteter

Skolebygninger

- Skolen startede op i pavilloner d. 4. 8. 2003.

- Opstart i nye bygninger 2005 (første skoledag i den nye skolebygning 12. 12. 2005)
- Et plan - handicapvenlig skole
- Med gulvvarme - skofri skole
- Naturlig ventilation - ingen ventilatorstøj
- Miljøvenlig materialer - godt indeklima
- Få rette vinkler og lyddæmpende loft - god akustik og spændende lokaler- 10 klasselokaler (0 til 9. kl.)

- Køkken, naturfag, musik, kreativ

- SFO (SkoleFritidsOrdning) ca. 210 m²

- Aula, 14 toiletter, administration, depot

- Omklædningsbygning på 170 m²

- Samlet bygningsareal 2050 m²


Skolens energiforbrug er i top

– på den gode måde …

Den 10. december 2008 fik Friskolen sit energimærke - på et tidspunkt hvor stort set ingen kommuner er gået i gang med den obligatoriske mærkning.

Mærkningen klassificeres efter energi-forbruget (el og varme), der korrigeres til et ”normal-år” og er en faktor der udtrykkes i kWh/m²/år.


Arealer:

- Boldbane
- Stor legeplads
- Skovlegeplads
- Stor cykelparkering
- Asfalteret parkeringsplads- Skolen er centralt placeret på Nordals
- Cykelsti, retning Nordborg
- Cykelsti, retning Oksbøl
- 2 cykelstier, retning Langesø / Lavensby
- Tilkørsel fra Karholmvej med bil

Oplysninger om tilgængelighed kan findes på http://vejviseren.emu.dk


Historien om os

Fra pavilloner til hel nybygget skole